Renske Molenaar Kinderdijk

Geslaagd, in één keer!

Dankzij de goede begeleiding van Ad is het ook mij gelukt :). Deze begeleiding uit zich vooral in de rust en structuur van de lessen, en de open communicatie. Ook het geven van feedback heb ik als prettig ervaren. Op deze manier wist ik wat ik goed deed en waar ik nog iets harder aan moest werken.

Ad, bedankt!